HEM

  VERKSAMHET
  REFERENSER
  KONTAKT
   
       
 

Montageledning / Supervision

 

 
 
År Montagetyp Uppdragsgivare Arbetsplats
1998 Kärnkraft Garantirör AB OKG/Oskarshamn
1999 Pappersbruk Southpipe AB/Kvaerner Pulping Mönsterås Bruk
2000 Värmeverk Svetskonsult/Järnforsens Energi Fritsla/Lenhovda
2001 Vattenreningsverk VA-Ingenjörerna AB Mörrums Bruk
2002 Syrgasanläggning Dextella AB/AGA-Lindhe Värö Bruk
2003 Gaskraftverk West Inspection AB /Alstom AB Gaza/Palestina
2004 Läkemedel Semcon Life Science AB Alpharma/Köpenhamn
2005-2006 Kraftvärmeverk Siemens Turboindustries AB Rya/Göteborg
2006 Kärnkraft Garantirör AB Ringhals/Varberg
2006-2007 Läkemedel Novozymes Biopharma AB Lund
2007-2008 Kärnkraft Garantirör -NVS/Westinghouse OKG/Oskarshamn
 
   
       
  Tillverkning / Montage    
 
År Montagetyp Uppdrgsgivare Arbetsplats
1997 Läkemedel Svetskonsult/Steridose AB Novo Nordisk/Danmark
1998 Läkemedel Svetskonsult/Steridose AB Bohringer Ingelheim/Barcelona
1999 Offshore IPL Skandinavien AB Semco Ind. AS /Stavanger
2000 Läkemedel Garantirör AB Astra/Södertälje
2001 Kemi Garantirör AB Kemira/Helsingborg
2002 Pappersbruk Dextella Industrirör AB Värö Bruk AB/Varberg
2003 Kärnkraft IPL Skandinavien AB Ringhals AB/Varberg
2004 Läkemedel Svetskonsult i Varberg AB Novaseptic AB/Nödinge

 

   
 

Helach AB